Obszar działalności

Przewlekła choroba nerek (PChN) to problem zdrowotny dotykający miliony ludzi, w Polsce liczbę chorych oszacowano na około 4,2 miliona. W naszej firmie kładziemy duży nacisk na wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów związanych z leczeniem PChN z kilku kluczowych powodów.

PChN, choć względnie łatwa do zdiagnozowania, często pozostaje niezauważona i nieleczona, prowadząc do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Naszym głównym celem jest skupienie się na wczesnej diagnostyce, a wprowadzane przez nas innowacyjne terapie umożliwiają skuteczne zarządzanie chorobą, opóźniając tym samym konieczność leczenia nerkozastępczego.

Oprócz aspektów zdrowotnych, rozwój PChN generuje także znaczne koszty leczenia, oszacowane na prawie 2 miliardy złotych rocznie. Poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych, chcemy nie tylko zmniejszyć obciążenie finansowe systemu zdrowia, ale również dostarczyć bardziej efektywne metody leczenia.

Wprowadzając innowacyjne produkty związane z leczeniem PChN, nasza firma nie tylko reaguje na pilne potrzeby zdrowotne społeczeństwa, ale także aktywnie dąży do zmiany oblicza opieki nad pacjentami nefrologicznymi w Polsce, kładąc nacisk na profilaktykę, wczesną interwencję i poprawę jakości życia.

Niewydolność serca (HF) stanowi priorytetowe wyzwanie zdrowotne, będąc główną przyczyną zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w Polsce. To kompleksowy zespół kliniczny, charakteryzujący się objawami spowodowanymi nieprawidłowościami strukturalnymi lub czynnościowymi serca. Obejmuje wysoką chorobowość, liczbę hospitalizacji i zwiększoną śmiertelność. W Polsce, przed pandemią COVID-19, liczba chorych na HF systematycznie rosła, osiągając ponad 125 tysięcy rocznie, z rosnącym obciążeniem kosztowym. Obecnie, mimo spadku rozpoznawalności w związku z pandemią, liczba zgonów z powodu HF sięga niemal 150 tysięcy rocznie. Stanowi to wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, szczególnie w kontekście starzenia się społeczeństwa i wydłużającej się oczekiwanej długości życia.

W odpowiedzi na te wyzwania, proponowane strategie poprawy opieki nad pacjentami z HF obejmują dedykowane modele opieki, takie jak zarządzanie przypadkiem chorobowym, zarządzanie chorobą czy zarządzanie ścieżką kliniczną. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla skutecznej opieki długoterminowej, przynoszącej niższe koszty i zmniejszającej ryzyko powikłań. Pacjenci z HF wymagają stałej opieki medycznej, dostępu do nowoczesnych terapii, rehabilitacji i opieki paliatywnej.

Rozwój technologiczny umożliwia skuteczne zarządzanie HF, wykorzystując rozwiązania telemedyczne i monitorowanie. Istnieje potrzeba stworzenia zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami z HF w Polsce, obejmującego ciągłość opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. Kluczowym elementem jest współpraca zespołów wielodyscyplinarnych oraz usprawnienie komunikacji między pacjentami a lekarzami.

W świetle rosnącego znaczenia problemu HF, nasze starania w zakresie oferty produktowej koncentrują się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych, terapeutycznych i monitorujących. Dążymy do poprawy standardów opieki zdrowotnej, zwracając uwagę na potrzeby pacjentów, skracając czas diagnozy i zapewniając kompleksową opiekę, aby efektywnie zarządzać niewydolnością serca.

Zaburzenia rytmu serca, znane również jako arytmie, stanowią istotne wyzwanie zdrowotne, które wpływa na miliony ludzi na całym świecie. To szerokie spektrum problemów, obejmujące zarówno przyspieszone bicie serca (tachykardię), jak i jego zbyt wolne bicia (bradykardię), a także nieregularne rytmy. To kwestie, które mają znaczny wpływ na jakość życia pacjentów i wymagają specjalistycznej uwagi.

W naszym podejściu do tworzenia oferty produktowej kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie i rozwiązanie tych problemów. Zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym zwiększonego ryzyka udaru, niewydolności serca czy nawet nagłego zatrzymania serca. Dlatego nasze produkty nie tylko pozwalają na skuteczną diagnozę, ale także oferują innowacyjne rozwiązania terapeutyczne.

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczna opieka nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca to nie tylko kwestia leczenia, ale także wsparcia i edukacji. Nasza oferta produktowa nieustannie rozwija się, aby sprostać dynamicznym wyzwaniom związanym z arytmiami. Wprowadzamy nowoczesne technologie i dążymy do ciągłego doskonalenia naszych rozwiązań.

Wierzymy, że budowanie kompleksowej oferty produktowej, która obejmuje diagnozę, terapię i długoterminową opiekę, ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Naszym celem jest nie tylko leczenie schorzeń, ale także tworzenie innowacyjnych narzędzi, które umożliwiają śledzenie i zarządzanie arytmiami, przyczyniając się do zdrowia serca i ogólnego dobrostanu naszych pacjentów.

W świecie służby zdrowia, każdy szpital stanowi gigantyczną machinę, która czasami wydaje się nie do opanowania. Dla kadry zarządzającej to wyjątkowe wyzwanie, balansując pomiędzy wymogami rachunku ekonomicznego a bezwzględnym obowiązkiem niesienia pomocy pacjentom. Rozwiązując jeden problem, często natrafiamy na kolejne. Ograniczony budżet i złożone regulacje nie zawsze ułatwiają podejmowanie optymalnych decyzji.

W naszej firmie podchodzimy do tego wyzwania z determinacją. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które wspierają efektywne zarządzanie szpitalem, umożliwiając mu optymalne funkcjonowanie. Naszym celem jest skłonienie jednostek służby zdrowia do bardziej efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. Poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych chcemy udowodnić, że każdy aspekt funkcjonowania szpitala można przedefiniować, uczynić bardziej efektywnym.

Zwiększenie finansowania służby zdrowia jest ważnym postulatem, ale zdajemy sobie sprawę, że bez równoczesnej poprawy procesów jest to jedynie półśrodek. Optymalizacja pracy szpitala bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonej opieki zdrowotnej, co z kolei ma wpływ na doświadczenia pacjentów - czyli nas wszystkich. Wierzymy, że dążenie do równowagi pomiędzy efektywnością operacyjną a wysoką jakością opieki zdrowotnej jest kluczem do przyszłości służby zdrowia.

Wspólnie zadbajmy o zdrowie oraz bezpieczeństwo Waszych pacjentów!

© 2024 Certmed Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone